Betrokkenheid

Diverse kerkelijke instellingen, bedrijven en overige organisaties dragen het werk van Stichting De Schuilplaats een warm hart toe. De opbrengsten van de diverse evenementen/activiteiten komen geheel of deels ten goede aan De Schuilplaats, wat wij zeer waarderen. Bij die gelegenheden neemt onze inspirator Jan Brandsma de gift namens De Schuilplaats in ontvangst.

Jan Brandsma neemt een cheque in ontvangst