ANBI

De Stichting draagt de naam: Stichting De Schuilplaats

KvK nummer en RSIN

Kamer van Koophandel: 01110522

RSIN:                                      819110310

Contact

Bezoekadres                       Singel 82a, 8601 AM  SNEEK

Postadres                             Singel 82a, 8601 AM  SNEEK

E-mail                                    coordinatorschuilplaats@hotmail.com

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele leden.

Actueel beleidsplan 2019-2023

In dit beleidsplan is aangegeven welke doelstelling, identiteit en missie Stichting De Schuilplaats heeft.

Download hier het beleidsplan

Financiële verantwoording 2019

Download hier het financiële verslag van 2019