Wat doen wij?

Maaltijden

Elke maandag en donderdag rond 18.00 uur gaan de deuren van De Schuilplaats open.
Gemiddeld worden er tussen de 40-50 gasten per avond welkom geheten. Voor de een is dit de enige voedzame warme maaltijd van de dag / week en voor de ander een  van de weinige momenten in gezelschap van andere mensen.
De maaltijden worden ’s middags door vrijwilligers  van het kookteam klaargemaakt.
Na het koken neemt het begeleidingsteam het werk over. Zij zorgen voor een goed verloop van de avond en hebben bovenal aandacht en liefde voor de gasten.

Alpha Cursus

We ontdekten dat bezoekers zich regelmatig afvragen wat de zin van hun leven is en meer over het geloof in God te weten willen komen. Daarom wordt  tijdens de wintermaanden op woensdagavond de Alpha Cursus gegeven. Dit is een basiscursus over het geloof en de bijbel. Voor velen is dit een eerste kennismaking met het geloof. Op eenvoudige manier wordt het evangelie uitgelegd. Daarnaast is er alle ruimte om vragen te stellen. De avonden beginnen om 18.15 uur met een broodmaaltijd.

Praktische hulp

Sommige mensen hebben meer hulp nodig. Voor zover dat in ons vermogen ligt, proberen we daarin tegemoet te komen. Deze hulp richt zich bijvoorbeeld op assistentie om de financiën op orde te krijgen. Hiervoor worden contacten onderhouden met de  gemeente, overheidsinstanties en andere hulpverlenende instellingen. Daarnaast bieden we  hulp in bredere zin, zoals het ter beschikking stellen van goederen en het incidenteel verstrekken van voedselpakketten, afgestemd is op de persoonlijke behoeften.