Hoe het begon

Initiatiefnemer voor de oprichting van De Schuilplaats is Jan Brandsma. Jan Brandsma zet zich vanaf 1956 met veel passie in voor de zwakken van de maatschappij. Zijn grote voorbeeld daarin is de Here Jezus.

Als begin 2003 binnen een maand 7 mensen ‘van de straat’ sterven aan zelfmoord, drank, overdosis of vrieskou, is dat het moment voor Jan Brandsma om de noodklok te luiden. Hij roept de kerken en politieke partijen bij elkaar en stelt voor een stichting op te richten om de thuis- en daklozen te voorzien van eten, kleding en aandacht. Er ontstond een groep vrijwilligers, die de maaltijden thuis klaarmaakten, waarna de gasten uitgenodigd werden om in de Loodsboot te komen eten. In het begin kwamen er ongeveer 8 mensen. Later werd de begane grond van het pand aan de Singel 82a voor dit doel gehuurd. Deze plek is voor veel mensen een echte schuilplaats geworden. Vanaf die tijd is de groep medewerkers gegroeid en inmiddels is er een team van circa 40 vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor de mensen in nood.

Als je Jan Brandsma vraagt naar zijn lijftekst, hoeft hij niet lang na te denken: Jesaja 58:7
Is het niet je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemens?

Anno 2016 is de nood anders, maar niet minder schrijnend. Door de veranderde situatie in de samenleving zien we naast armoede, veel eenzaamheid en mensen met sociaal maatschappelijke problemen. Als Stichting De Schuilplaats spelen we in op deze verandering. Naast de uitbreiding van de hulp, blijft ons uitgangspunt een arm om iemand heen slaan en luisteren, zodat mensen zich gehoord voelen en zich waardevol weten.