Wat een KERSTFEEST

Kerst

Afgelopen week is er weer kerst gevierd in De Schuilplaats.
Wat een feest!
Een bomvolle Schuilplaats, blije gezichten, enthousiaste en blije muziek en heerlijk eten.
Allemaal ingrediënten voor geslaagde avonden.

Maandagavond 19 december was het eerste optreden van Pointsettia en na afloop kreeg iedereen een kerstbrood mee naar huis.
Ook de Alpha avond van 21 december was een (kerst) feest: een overdenking, gedicht en natuurlijk uit volle borst kerstliederen zingen met live muziek.
Op 22 december was er een echt 3-gangen kerstdiner; gesponsord door de PKN in IJsbrechtum, Tjalleberd, Tirns en verzorgd door Age Nijdam.
Wat is er gesmuld en dat betekende dat alle pannen hélémaal leeg waren.
Vooraf heeft het koor Pointsettia weer kerstliederen gezongen. Bij het laatste lied was er geen onderscheid meer tussen koor en gasten; zo enthousiast werd er door de gasten meegezongen.
Ook deze avond was er iets om mee te geven:
Er was voor iedereen een supermarkt-bon gekregen van De Loodsboot en een tasje met inhoud verzorgd door leerlingen van De Friese Poort.

Een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt: Heel hartelijk bedankt!

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Post Author: De Schuilplaats

Geef een reactie